Curriculum
Jordi Gratacòs-Roig (1952 - 2xyz) BCN
 
Formació
 CEU-Cartografia Digital. UB. 06-07
 Màster en Politica Acadèmica Universitària · UB 04-05
 Professor Titular UB d'Informàtica Gràfica & CAD
 Master en Informàtica Química·IQS & Harvard University
 Llicenciat i Doctor en Farmàcia UB
 
Càrrec Públic
 Director del Departament de Dibuix 2005-2009
 Secretari del Consell d'Estudis de BA 2005
 President de la Comissió de Tecnologies de BA 2000-2008
 
Director
· Lab. Tract. Informàtica Gràfica Avançada (TIGA·Lab) 1989-
· Centre de Documentació Digital del Dibuix 2000-
· Curs de Postgrau de Dibuix Digital Avançat 2001-2004
 
Ex-Director/Responsable
· Informàtica de Bellas Artes (05-08)
· Aula Informàtica de Bellas Artes (97-05)
· Projectes Informàtics UB (92-97)
· Aula Informàtica de Geog-Historia-Filos-Psico-Peda (87-92)
 
Tornar
Curriculum en Espaņol
 
Actualizació: 
© 1995-2009 by JGR
Gestió
Director de l'Aula Informàtica de Geografía-Història-Filosofía-Pedagogía-Psicología de la UB (87-92)
Assessor Tècnic Informàtico de la UB
Assessor Tècnic Avaluació del Professorat de la UB
Assessor Tècnic de Projectes TEAM de la UB, d'Innovació Docent GAIU
Programació en Empresses del sector Públic i Privat
Tesis Doctorals Dirigides
4. Direcció de la Tesi Doctoral de Meritxell Rosich-Sole (2008). Art dimensions: an examination of spatial representation technologies and their applications in art.
    Departament de Dibuix de la Universitat de Barcelona. Qüalificació: Excel·lent Cum Laude per unanimitat.
3. Direcció de la Tesi Doctoral d'En Jordi Font Andreu (2007). Impacto Tecnológico del CAD en la Docencia de la Expresión Gráfica en la Ingeniería.
    Departament de Dibuix de la Universitat de Barcelona. Qüalificació: Excel·lent Cum Laude per unanimitat.
2. Codirecció de la Tesi Doctoral de Na Encarna García Montoya (2000): Optimización, Validación y Modelización de un proceso de fabricación 
    de comprimidos. Desarrollo de una aplicación interactiva multimedia en Farmacia,
    Departament de Farmàcia Industrial de la Universitat de Barcelona. Qüalificació: Excel·lent Cum Laude per unanimitat.
1. Direcció de la Tesi Doctoral d'En Fernando Julián Pérez (1999): Influencia de la Informática Gráfica en el Diseño de productos industriales,
    Departament de Dibuix de la Universitat de Barcelona. Qüalificació: Excel·lent Cum Laude per unanimitat.
0. Tesi Doctoral. Estudio del estado actual, proyecto de formación y perspectivas de futuro de la Informática Farmacéutica. Autor: Jorge Gratacòs-Roig. 
    Departament de Fisicoquímica de la Universitat de Barcelona. Director: Oriol Valls Planells. 1990. Qüalificació: Excel·lent Cum Laude per unanimitat.
Publicacions
EMPRESA - INDÚSTRIA MÓN FARMACÈUTIC
Programa de Gestió Empressarial: Facturació, Stocks i Vendes Programa de Gestió de Oficines de Farmàcia
Programa de Control de Fabricació Industrial Programa d'Interaccions Medicamentoses
Programa de Control Higrotimètric per a Museus Programa d'Interaccions Medicamentoses en l'Embaraç i Lactància
Software de Gestió d'Imatges Programa de Control Hipertensiu
Artícles d'Informàtica Aplicada a Técnicas de Laboratorio (12) Artícles d'Interaccions Farmacèutiques (82)
Director Secció Informática de Laboratorio a Técnicas de Laboratorio Desenvolupament de xarxes informàtiques per a Oficines de Farmàcia
UNIVERSITAT
Programa AVALUA 1.0 de Gestió Docent per a la Universtdat de Barcelona
Programa GIS per a la seva aplicació geogràfica i informativa
Programa de Control del Sistema d'Avaluació Institucional del Professorat Universitari
Temes TIGA 1-2-3-4-5-6 d'Informàtica Gràfica
Conferències
La escritura y su espacio. Calaceite 90. Fundació NOESIS  | Escritura virtual e hipertexto. Cáceres 91. Universidad de Extremadura
Las Interacciones Farmacéuticas. MICOF-BCN. (Presentada pel Dr. Mayor Zaragoza [President de la UNESCO]) 1990
Convidada a Graphispack'98. Fotografía Digital. Jornades Tècniques Graphispack. 1998.
Seminaris
Impartits Rebuts
 
Cursos de Reciclatge Informàtic. PDI i PAS de la UB 1997-2004
Fotografía Digital.'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya 1994-2000
Cursos de Reciclatge Informàtic. Administració Pública d'Espanya 1985-1998
Modelat en 3D amb SolidWorks. CimWorks 2003
Programació i Gestió Multimèdia. UPC 2001
Gestió de Xarxes d'Alta Velocitat. Ministerio de Comunic. y Obras Públicas 2000
Programació en paral·lel. Centre de Supercomputació de Catalunya 1998