QUÈ ÉS LA REFLEXOTERÀPIA I LA REFLEXOLOGIA PODAL?

 

La reflexologia es fonamenta en el fet que cada part del cos té una línia de comunicació directa amb un punt concret situat al peu (relfexologia podal), la mà o l’orella. Quan s’apliquen massatges en aquests punts concrets (reflexoteràpia podal) s’està ajudant a l’organisme a equilibrar les seves funcions a través de:

a) La millora en la circulació sanguínia. (La relaxació aconseguida amb la reflexoteràpia fa que els vasos sanguinis es dilatin i arribin millor els nutrients i l’oxigen als diferents òrgans que milloren el seu funcionament. Això és important sobretot en el cas del sistema de defensa de l’organisme anomenat sistema immunitari, ja que si millora la seva funció estem millorant les defenses pròpies de l’organisme i facilitant que el cos trobi el seu equilibri. La millora en la circulació sanguínia afavoreix també l’eliminació de líquids retinguts y de substàncies tòxiques produïdes pel propi metabolisme de les cèl•lules.)

b) L’eliminació de productes tòxics. (Els peus són les parts del cos més allunyades del cor i més sotmeses a l’acció de la gravetat i per això en ells s’hi acumulen substàncies i hi ha tendència a la formació de dipòsits cristal•lins quan alguna substància es troba en excés. La pressió sobre punts del peu contribueix a desfer aquests dipòsits cristal•lins i ajuda a millorar el retorn venós des dels peus cap al cor.)

c) La reducció general de l’estrés. (L’estrés és un mecnisme adaptatiu, és un estat biològic d’excessiva reacció enfront els estímuls externs, que supera els mecanismes reguladors de l’organisme. Afecta a gairebé tots els òrgans i sistemes a partir de l’activació del sistema nerviós autònom i neuroendocrí, i a la inhibició immunitària. Sovint l’estrés porta a conductes substitutives destinades a disminuir la resposta enfront els estímuls que causen l’estrés, com són: fumar, menjar, mastegar xiclet o les relacions sexuals. La intervenció sobre les zones reflexes a les zones on es produeixen les alteracions associades a l’estrés a través de la reflexoterapia, ajuden a superar-lo.)
 

Aquests mecanismes actuen de manera conjunta, no es poden separar, i es potencien entre ells fent de la reflexoteràpia una tècnica que permet dur a terme un tractament global de l’individu.

Una sessió de reflexoteràpia consisteix en:
- Neteja dels peus
- Inici de la relaxació seguida d’un massatge per tota la superfície dels peus detectant les zones sensibles
- Presa de dades personals i antecedents mèdics

Si s’està seguint un tractament farmacològic, convé deixar unes 2 hores entre la reflexoteràpia i la presa dels medicaments.

contacte: 669 75 53 52   esther@gratacos.org