WEBS ABOUT EXLIBRIS

http://www.geocities.com/exwebis: EXWEBIS.  L'última innovació, els exwebis venen a ser la versió digital per internet dels exlibris. Veu-ne exemples.
També GALERIA INTERNACIONAL d'exlibris (sud-americans, europeus i ara d'asiàtics). Visítala !!

http://personal3.iddeo.es/adolf/ex-libris.htm: ADOLF - EX-LIBRIS
 

http://www.ub.es/tigalab/exlibris/ind-exli.htm: Associació Catalana d'exlibristes (ACE).
 

http://www.bookplate.org/: Organització de l'exlibris. Trobaràs informació del congrés a Boston de l'any 2000.
 

http://161.116.46.234/rikgrata/: Exlibris d'en Ricard Gratacòs.
 

http://www.natur.cuni.cz/el/sspeang.htm: Association of Collectors and Friends of exlibris (SSPE)
 

http://www.cornici.com/randazzo: Obres de l'artista italià Elio Randazzo
 

http://www.natur.cuni.cz/exlibris: Concursos internacionals del moment.

http://www.accent.es/benjamin/html/homes.html:Totes les obres presentades a l'homenatge de Walter Benjamin (obres d' Hernández Pijuan,
Joan Brossa, Oriol Diví, Guinovart, Chillida, Tàpies....)

http://www.natur.cuni.cz/el/seznam_c.htm
: Adreces de totes les associacions mundials

http://www.artifexlibris.com: Casa Editrice A R T I F E X di Giancarlo Nicoli.

http://members.tripod.com/~Bookplates/: Hasip Pektas site.